بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سامان جعفری

سامان جعفری

نام و نام خانوادگی :سامان جعفری

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1394/06/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
3جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
4جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10محافل / کارگاه هنرهای تجسمی
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
19سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
20فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
21فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
22فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
23فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
24فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
31سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین