بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ملیحه مهدوی نژاد

ملیحه مهدوی نژاد

نام و نام خانوادگی :ملیحه مهدوی نژاد

استان :قم

تاریخ عضویت :1394/06/31

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
6سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین