بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمدعلی خلاقی بیرک علیا

محمدعلی خلاقی بیرک علیا

نام و نام خانوادگی :محمدعلی خلاقی بیرک علیا

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1395/04/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
3جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
4جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم