بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عبدالحسین ابراهیمی

عبدالحسین ابراهیمی

نام و نام خانوادگی :عبدالحسین ابراهیمی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1395/09/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین