بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عمران چراغی

عمران چراغی

نام و نام خانوادگی :عمران چراغی

استان :قم

تاریخ عضویت :1395/07/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره دهم
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین