بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیدمحمود مهدوی

سیدمحمود مهدوی

نام و نام خانوادگی :سیدمحمود مهدوی

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1394/09/16

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
7جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره