بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عارف ساسانی

عارف ساسانی

نام و نام خانوادگی :عارف ساسانی

استان :آذربايجان شرقي

تاریخ عضویت :1391/06/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
18جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
19جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
26جشنواره طنز سوره / دوره نهم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
28جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
29جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
30جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
31جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
32جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
33جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
34جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم