بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

یداله مخدومی

یداله مخدومی

نام و نام خانوادگی :یداله مخدومی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1396/07/27

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین