بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سجاد گمار

سجاد گمار

نام و نام خانوادگی :سجاد گمار

استان :همدان

تاریخ عضویت :1398/07/07

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
3سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین