بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فهیمه مصدرالامور

فهیمه مصدرالامور

نام و نام خانوادگی :فهیمه مصدرالامور

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/08/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم