بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فرناز نصیری پور

فرناز نصیری پور

نام و نام خانوادگی :فرناز نصیری پور

استان :كرمانشاه

تاریخ عضویت :1398/07/05

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
5سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین