بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمود ابراهیم قزوینی

محمود ابراهیم قزوینی

نام و نام خانوادگی :محمود ابراهیم قزوینی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1401/05/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین