بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی پاینده جهرمی

علی پاینده جهرمی

نام و نام خانوادگی :علی پاینده جهرمی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1391/04/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین