بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

معین رضایی

معین رضایی

نام و نام خانوادگی :معین رضایی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1392/09/08

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
5جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
10جشنواره طنز سوره / دوره نهم
11جشنواره طنز سوره / دوره نهم