بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

زهرا سپه کار

زهرا سپه کار

نام و نام خانوادگی :زهرا سپه کار

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/03/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
18مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
19مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
21مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
22مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
23ترانه و تصنیف / نخستین دوره
24یادواره سرداران مقاومت / نخستین
25یادواره سرداران مقاومت / نخستین
26یادواره سرداران مقاومت / نخستین
27شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه
28شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه