بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

جواد مشاوری

جواد مشاوری

نام و نام خانوادگی :جواد مشاوری

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1398/06/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین