بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مریم فلاح

مریم فلاح

نام و نام خانوادگی :مریم فلاح

استان :مركزي

تاریخ عضویت :1394/05/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین