بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علیرضا خدامرادی

علیرضا خدامرادی

نام و نام خانوادگی :علیرضا خدامرادی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1396/07/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین