بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

دریا(زهرا) شریفی مهر

دریا(زهرا) شریفی مهر

نام و نام خانوادگی :دریا(زهرا) شریفی مهر

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1398/07/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم