بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فاطمه عارف نژاد

فاطمه عارف نژاد

نام و نام خانوادگی :فاطمه عارف نژاد

استان :قم

تاریخ عضویت :1397/07/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم