بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد رستگار

محمد رستگار

نام و نام خانوادگی :محمد رستگار

استان :فارس

تاریخ عضویت :1395/02/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم