بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حمید  بابایی

حمید بابایی

نام و نام خانوادگی :حمید بابایی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1398/10/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین