بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد اسماعیل حاجی علیان

محمد اسماعیل حاجی علیان

نام و نام خانوادگی :محمد اسماعیل حاجی علیان

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1397/11/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره