بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد تقی حسن زاده توکلی

محمد تقی حسن زاده توکلی

نام و نام خانوادگی :محمد تقی حسن زاده توکلی

استان :سمنان

تاریخ عضویت :1391/03/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3داستان حماسی / سومین