بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محسن سوهانی

محسن سوهانی

نام و نام خانوادگی :محسن سوهانی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1392/10/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
10جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
11جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
12جشنواره طنز سوره / دوره نهم
13جشنواره طنز سوره / دوره نهم
14جشنواره طنز سوره / دوره نهم
15جشنواره طنز سوره / دوره نهم