بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فاطمه تبریزی زاده اصفهانی

فاطمه تبریزی زاده اصفهانی

نام و نام خانوادگی :فاطمه تبریزی زاده اصفهانی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1393/07/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
6کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
7کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
8کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
9کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
10کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
11کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم