بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

آسیه اکبری شهپر

آسیه اکبری شهپر

نام و نام خانوادگی :آسیه اکبری شهپر

استان :قم

تاریخ عضویت :1399/09/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1یادواره سرداران مقاومت / نخستین
2یادواره سرداران مقاومت / نخستین
3یادواره سرداران مقاومت / نخستین
4یادواره سرداران مقاومت / نخستین
5یادواره سرداران مقاومت / نخستین
6داستان حماسی / سومین