بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حمیده حسینعلی زاده

حمیده حسینعلی زاده

نام و نام خانوادگی :حمیده حسینعلی زاده

استان :تهران

تاریخ عضویت :1394/03/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین