بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

موحد بیرانوند

موحد بیرانوند

نام و نام خانوادگی :موحد بیرانوند

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/10/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
4کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
5کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم