بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی خدایی

مهدی خدایی

نام و نام خانوادگی :مهدی خدایی

استان :زنجان

تاریخ عضویت :1396/02/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین