بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مریم پیله ور‍‍

مریم پیله ور‍‍

نام و نام خانوادگی :مریم پیله ور‍‍

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1396/03/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
17مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
18یادواره سرداران مقاومت / نخستین
19یادواره سرداران مقاومت / نخستین
20یادواره سرداران مقاومت / نخستین
21یادواره سرداران مقاومت / نخستین
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین