بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فرهاد بصیر

فرهاد بصیر

نام و نام خانوادگی :فرهاد بصیر

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/03/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره نهم
2جشنواره تئاتر سوره / دوره نهم
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم