بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

نرگس  کتابی

نرگس کتابی

نام و نام خانوادگی :نرگس کتابی

استان :همدان

تاریخ عضویت :1400/06/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
4سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین