بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مریم چیتگر

مریم چیتگر

نام و نام خانوادگی :مریم چیتگر

استان :قزوين

تاریخ عضویت :1391/03/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
9داستان حماسی / سومین
10داستان حماسی / سومین