بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی علی بیگی

علی علی بیگی

نام و نام خانوادگی :علی علی بیگی

استان :آذربايجان شرقي

تاریخ عضویت :1396/11/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین
9داستان حماسی / سومین
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین