بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

صونا حيدري هراتمه

صونا حيدري هراتمه

نام و نام خانوادگی :صونا حيدري هراتمه

استان :تهران

تاریخ عضویت :1397/10/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
2کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
3کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
10کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم