بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سجاد خالقی

سجاد خالقی

نام و نام خانوادگی :سجاد خالقی

استان :چهارمحال بختياري

تاریخ عضویت :1391/09/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
7داستان حماسی / سومین