بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

جلال صابري

جلال صابري

نام و نام خانوادگی :جلال صابري

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1395/07/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
4جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
5جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
6جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
19سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین