بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیدهاشم حسینی اصل

سیدهاشم حسینی اصل

نام و نام خانوادگی :سیدهاشم حسینی اصل

استان :خراسان شمالي

تاریخ عضویت :1395/08/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم