بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

رضا محمدصالحی

رضا محمدصالحی

نام و نام خانوادگی :رضا محمدصالحی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/08/27

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
6جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
7جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
13جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول