بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ندا خداوردی قراچه داغی

ندا خداوردی قراچه داغی

نام و نام خانوادگی :ندا خداوردی قراچه داغی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/06/29

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
3جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم
8جشنواره طنز سوره / دوره نهم
9جشنواره طنز سوره / دوره نهم
10جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
16جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
17کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
18کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
19کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
20کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
21کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
22کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم