بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فرزانه ایران نژادپاریزی

فرزانه ایران نژادپاریزی

نام و نام خانوادگی :فرزانه ایران نژادپاریزی

استان :كرمان

تاریخ عضویت :1397/11/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین
9داستان حماسی / سومین
10داستان حماسی / سومین
11داستان حماسی / سومین
12داستان حماسی / سومین
13داستان حماسی / سومین