بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

برزو مومن زاده

برزو مومن زاده

نام و نام خانوادگی :برزو مومن زاده

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1395/07/11

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره نهم
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
3جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم