بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سپیده ناصحی

سپیده ناصحی

نام و نام خانوادگی :سپیده ناصحی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/06/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
17معماری خشت فیروزه / دوره اول
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
19سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
21نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره
22نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره
23فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
24فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
25جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره یازدهم
26فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین