بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سجاد کتابی

سجاد کتابی

نام و نام خانوادگی :سجاد کتابی

استان :زنجان

تاریخ عضویت :1395/06/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
3جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
4جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
5جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
6جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
7جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
8جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
9جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
10جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست