بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان جشنواره

رتبه نام اثر  بخش  قالب فیلم  کارگردان نفر برگزیده استان
فیلم برگزیده بخش مدافع حرم و مقاومت باز هم سکوت ملی داستانی راضیه سراجی راضیه سراجی خراسان رضوي
ننه هما ملی داستانی داود جلیلی داود جلیلی تهران
حذف کامل جوانه های رویش داستانی محمد علی رخشانی محمد علی رخشانی تهران
دست های کوچک جوانه های رویش پویانمایی مهدی خروشی مهدی خروشی اردبيل
بهترین فیلم بخش مدافع حرم و مقاومت پسرم ملی مستند محمد مهدی خالقی محمد مهدی خالقی خراسان رضوي
بهترین فیلم بخش شعار سال عروس وامنان ملی مستند فاطمه مرزبان فاطمه مرزبان گلستان
بهترین فیلم لایت سایت جوانه های رویش پویانمایی سید مسلم طباطبایی سید مسلم طباطبایی تهران
چاق کچل سیبیلو جوانه های رویش مستند محسن نجفی مهری محسن نجفی مهری تهران
فیلم برگزیده قاچار جوانه های رویش داستانی امیر امیریان کاظمی امیر امیریان کاظمی تهران
بهترین فیلم خانه سفید جوانه های رویش داستانی ارسطو(مادح)مفاخری ارسطو(مادح)مفاخری كردستان
فیلم برگزیده هراس ملی پویانمایی جلال نعیمی جلال نعیمی كرمانشاه
بهترین فیلم آنتراکت ملی پویانمایی سید محمدرضا خردمندان سید محمدرضا خردمندان تهران
بهترین دستاورد فنی هنری جنگ جهانی سوم ملی پویانمایی عبدالامیر سبیعی عبدالامیر سبیعی يزد
بهترین فیلمنامه مجلس آینه ملی پویانمایی مهدی آقاجانی وحید کیارسی تهران
بهترین کارگردانی جایی برای آرامش ملی داستانی جمیل عامل صادقی جمیل عامل صادقی خراسان رضوي
بازیگر برگزیده جایی برای آرامش ملی داستانی جمیل عامل صادقی یوسف یزدانی خراسان رضوي
بهترین بازیگر نسبت خونی ملی داستانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری فرید سجادی حسینی كرمان
بهترین دستاورد فنی هنری سه سال و سه ماه و دو روز ملی داستانی سعید ولی زاده - داود رحمانی داوود رحمانی خراسان رضوي
بهترین فیلمنامه نسبت خونی ملی داستانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری حسین امیری دوماری، محمد داوودی و پدرام پورامیری كرمان
فیلم برگزیده راه بی عبور ملی مستند محمدرضا حافظی محمدرضا حافظی لرستان
بهترین فیلم تشریفات خصوصی ملی مستند سجاد ایمانی سجاد ایمانی فارس
بهترین دستاورد فنی هنری راه بی عبور ملی مستند محمدرضا حافظی محمدرضا حافظی لرستان
بهترین تحقیق و پژوهش مرز مه آلود ملی مستند آتبین حسینی آتبین حسینی تهران
بهترین تهیه کننده تشریفات خصوصی ملی مستند سجاد ایمانی سجاد ایمانی فارس
آنتراکت ملی پویانمایی سید محمدرضا خردمندان محمدرضا شفاه تهران
یک آن ملی داستانی نقی نعمتی نقی نعمتی - انجمن سینمای جوانان ایران تهران