بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

راه یافتگان هشتمین جشنواره سراسری عکس ما می توانیم

استان نام و نام خانوادگی کد رهگیری نام اثر موضوع
اصفهان افشین آذریان PIC-6684-08-0701 سازندگان صنعت و تکنولوژی
البرز داوود کهن ترابی PIC-10222-08-0833 بدون عنوان ورزشی
تهران افشین حیدری PIC-3633-08-1050 بدون عنوان علمی
جاوید نیک پور PIC-3573-08-0537 شادی اقتدار ورزشی
PIC-3573-08-0538 ایرانیم ورزشی
محمد صابر شیخ رضایی PIC-2841-08-0688 بدون عنوان ورزشی
PIC-2841-08-0691 بدون عنوان ورزشی
محمد مهیمنی PIC-6575-08-0641 برداشت گندم سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
PIC-6575-08-0643 افتتاح خط آهن ایران و ترکمنستان صنعت و تکنولوژی
خراسان رضوي امیر مرادی راد PIC-1462-08-0593 بزرگترین کارخانه ساخت لوله صنعت و تکنولوژی
عطا رنجبرزیدانلو PIC-2587-08-0744 همه زمینهای وطنم را آباد میکنیم سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
PIC-2587-08-0746 مدرن شدن صنعت و تکنولوژی
قدیر وقاری PIC-10161-08-0781 ماهیگیر سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
PIC-10161-08-0787 پیروز میدان سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
خراسان شمالي اعظم رجایی PIC-9021-08-0658 برج میلاد صنعت و تکنولوژی
محمد صفرپور PIC-10087-08-0558 بدون عنوان سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
كرمانشاه حمید عزیزی خانقاهی PIC-6658-08-0459 و... صنعت و تکنولوژی
مركزي حمیدرضا مجیدی PIC-9752-08-0431 انرژی باد صنعت و تکنولوژی
هرمزگان محمد بشیریان زاده PIC-6652-08-0327 بزرگترین فرش خاکی جزیره هرمز هنری