بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

راه یافتگان نخستین کنگره آئینی شفق


بخش استان  نام  و نام خانوادگی کد اثر  موضوع
پژوهش و تحقیق اردبيل عسگر آرمون SHP-3279-01-1655 پژوهش و تحقیق
آذربايجان شرقي محمد رضا زاده رودکلی SHP-3162-01-1502 پژوهش و تحقیق
خراسان رضوي اسماعيل بختياري SHP-1120-01-1764 پژوهش و تحقیق
زهرا محدثی خراسانی SHP-570-01-0203 پژوهش و تحقیق
سید حسن مبارز SHP-448-01-0127 پژوهش و تحقیق
فارس فاطمه تسلیم جهرمی SHP-210-01-0346 پژوهش و تحقیق
قم عباس احمدی SHP-605-01-1478 پژوهش و تحقیق
محمد غفاری SHP-1223-01-1553 پژوهش و تحقیق
مریم معتمدی راد SHP-2893-01-1705 پژوهش و تحقیق
گيلان آرش پورعليزاده SHP-552-01-0429 پژوهش و تحقیق
يزد الهام برغی SHP-1025-01-0684 پژوهش و تحقیق
سمانه السادات ملک ثابت SHP-1071-01-0814 پژوهش و تحقیق
SHP-1071-01-1728 پژوهش و تحقیق
شعر اصفهان الهام عمومی SHP-537-01-0729 شعر نبوی
حسن توکلی SHP-762-01-0885 شعر عاشورایی
SHP-762-01-0878 شعر علوی و غدیر
علی فردوسی SHP-682-01-0757 شعر عاشورایی
SHP-682-01-0754 شعر فاطمی
علیرضا رجبعلیزاده کاشانی SHP-226-01-0591 شعر عاشورایی
مجید موسوی SHP-680-01-0248 شعر عاشورایی
محمدحسین ملکیان SHP-191-01-0012 شعر عاشورایی
SHP-191-01-0013 شعر عاشورایی
SHP-191-01-0008 شعر فاطمی
SHP-191-01-0015 شعر فاطمی
محمدرضا محسنی وادقانی SHP-1017-01-0579 شعر عاشورایی
SHP-1017-01-0579 شعر عاشورایی
معصومه رجبعلیزاده کاشانی SHP-1019-01-0594 شعر کودک با مضامین آیینی
البرز مجتبی صفدری تمرین SHP-998-01-0461 شعر عاشورایی
SHP-998-01-0462 شعر عاشورایی
SHP-998-01-0462 شعر عاشورایی
آذربايجان شرقي ابراهیم قبله آرباطان SHP-991-01-1162 شعر علوی و غدیر
بوشهر حیدر منصوری SHP-2462-01-1392 شعر علوی و غدیر
SHP-2462-01-1402 شعر علوی و غدیر
صالح دروند SHP-697-01-0545 شعر عاشورایی
SHP-697-01-0544 شعر فاطمی
تهران امید مهدی‌نژاد SHP-947-01-0513 شعر عاشورایی
SHP-947-01-0510 شعر فاطمی
SHP-947-01-0511 شعر فاطمی
سارا جلوداریان SHP-3179-01-1509 شعر عاشورایی
SHP-3179-01-1507 شعر نبوی
سودابه مهیجی SHP-966-01-0455 شعر مهدوی و انتظار
صفورا ملاپی SHP-278-01-1756 شعر کودک با مضامین آیینی
عارفه دهقانی SHP-227-01-0038 شعر عاشورایی
علیرضا قنبری SHP-3333-01-1777 شعر رضوی
فاطمه طارمی SHP-3286-01-1695 شعر عاشورایی
محمد جواد شاهمرادی SHP-229-01-0153 شعر فاطمی
محمد جواد شاهمرادی SHP-229-01-0146 شعر نبوی
محمد جواد شاهمرادی SHP-229-01-0147 شعر نبوی
محمد رضا طهماسبی SHP-1372-01-1115 شعر نبوی
شعر خراسان رضوي هاشم رضازاده SHP-2230-01-1366 شعر مهدوی و انتظار
زنجان سعید توکلی SHP-1044-01-0683 شعر علوی و غدیر
فارس عبدالرضا کوهمال جهرمی SHP-1617-01-1172 شعر نبوی
مریم حقیقت SHP-1080-01-0858 شعر ائمه اطهار
قزوين سید محمد حسین ابوترابی SHP-2337-01-1427 شعر فاطمی
مهدی مردانی SHP-261-01-0031 شعر ائمه اطهار
مهدی مردانی SHP-261-01-0035 شعر کودک با مضامین آیینی
قم سیدمحمدرضا شرافت SHP-830-01-0850 شعر ائمه اطهار
عباس احمدی SHP-605-01-1474 شعر نبوی
عباس احمدی SHP-605-01-1475 شعر نبوی
محمد غفاری SHP-1223-01-1094 شعر عاشورایی
معصومه امیریان نور SHP-997-01-0688 شعر فاطمی
كرمان مجتبی احمدی SHP-218-01-0654 شعر عاشورایی
مجتبی احمدی SHP-218-01-0657 شعر عاشورایی
مجتبی احمدی SHP-218-01-0651 شعر فاطمی
كرمانشاه فاطمه ناظری SHP-653-01-0699 شعر کودک با مضامین آیینی
گيلان آرش پورعليزاده SHP-552-01-0430 شعر رضوی
حمیدرضا کامرانی SHP-759-01-0961 شعر فاطمی
حمیدرضا کامرانی SHP-759-01-1723 شعر فاطمی
رضا نیکوکار SHP-1060-01-0747 شعر علوی و غدیر
مریم خجسته SHP-608-01-0530 شعر عاشورایی
مركزي محمد زارعی SHP-1122-01-1047 شعر عاشورایی
هرمزگان محمد حسین انصاری نژاد SHP-1095-01-0944 شعر ائمه اطهار
محمد حسین انصاری نژاد SHP-1095-01-0934 شعر عاشورایی
محمد حسین انصاری نژاد SHP-1095-01-0935 شعر عاشورایی
همدان اسماعیل محمدپور SHP-2335-01-1376 شعر عاشورایی
علی سلیمانی SHP-105-01-0228 شعر رضوی
علی سلیمانی SHP-105-01-0223 شعر عاشورایی
علی سلیمانی SHP-105-01-0219 شعر علوی و غدیر
علی سلیمانی SHP-105-01-0233 شعر کودک با مضامین آیینی
علی سلیمانی SHP-105-01-0234 شعر کودک با مضامین آیینی
علی سلیمانی SHP-105-01-0235 شعر کودک با مضامین آیینی
علی سلیمانی SHP-105-01-0230 شعر مهدوی و انتظار
علی سلیمانی SHP-105-01-0216 شعر نبوی
يزد عالیه مهرابی SHP-1049-01-0800 شعر رضوی
عالیه مهرابی SHP-1049-01-0960 شعر عاشورایی
عالیه مهرابی SHP-1049-01-0963 شعر مهدوی و انتظار
عالیه مهرابی SHP-1049-01-0965 شعر مهدوی و انتظار
محبوبه زارع SHP-2711-01-1616 شعر مهدوی و انتظار