بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان هشتمین جشنواره سراسری عکس ما می توانیم

نام و نام خانوادگی کد رهگیری نام اثر موضوع استان رتبه
محمد صابر شیخ رضایی PIC-2841-08-0688 بدون عنوان ورزشی تهران اول
جاوید نیک پور PIC-3573-08-0538 ایرانیم ورزشی تهران دوم
قدیر وقاری PIC-10161-08-0787 پیروز میدان سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خراسان رضوي سوم