بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

آثار راه یافته جشنواره

ردیف شهرستان عنوان کارگردان
1 تبریز آن سوی رویا معصومه عباسی
2 تهران آن سوی رویا محمد رحمانی
3 روز واقعه آرزو کریمی
4 فانوس بهادر احمدی
5 یادگار محمد رضا قبادی
6 شیراز میراث اصغر گروسی
7 فارس کفش صادق فرمانی
8 کردستان اپرت قذاقی یونس صحرا رو
9 کرمانشاه اپرت قذاقی هومن روح تافی
10 کهکیلویه و بویراحمد سالهاست ماه پشت ابر پنهان نمی ماند جواد مهرابی نسب
11 مازندران این قصه برای نخوابیدن است محمد طالبی
12 نافرجام مصطفی اژدر پور
13 مرند دیدار و بیدار نقی یحیایی
14 مشهد سکوت پشت دیوار تنهایی محمد اخروی
15 همدان آرش فریبا یعقوب لو
16 به خاطر مروارید نساء بخشی